صفحه اصلی

معاد اندیشه

در اندیشه ی من قیامتی برپا شده است.صور را اسرافیل نواختهو از صدای آن, هر گوشی می خراشد.جسدهای خشکیده و تکه پاره و چاک چاک اکنون برخاسته اندنالان و کشان کشان به حرکت در

بیشتر بخوانید >>

صدای بارون

چک چک چک چک صدای باران روی برگهای درخت گردو می آید. این صدا وقتی بیشتر نمود پیدا می‌کند که فیلم می‌گیرم و استوری می‌گذارم. آنوقت انگار این نم نم باران یک باران تند و

بیشتر بخوانید >>

حساب کتاب

حساب کتاب لنگان لنگان, وارد مطب شدم. مریض ها گوش تا گوش نشسته بودند برای احترام به پروتکل ها صندلی هارا یکی 25 سانت فاصله داده بودند. آنوقت آدم هایی که باید در این

بیشتر بخوانید >>

مقایسه ای اشتباه

چه دایره ی بزرگی است دایره ای که ما نقطه ای از محیط آن هستیم. چقدر دنیا هست که ما از آن بی خبریم. چه آدم های بدبختی هستند که ما نمی شناسیم و

بیشتر بخوانید >>

روش جدید پخت کیک

رادیو روشن بود و زن, آماده می شد تا طبق دستور آشپزی که قرار بود از برنامه ای  پخش شود, کیکی را آماده کند.مجری برنامه, مواد اولیه را در برنامه ی قبلی اعلام کرده

بیشتر بخوانید >>
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس