بایگانی‌ ماهانه: مرداد 1400

0

حساب کتاب

حساب کتاب لنگان لنگان, وارد مطب شدم. مریض ها گوش تا گوش نشسته بودند برای احترام به پروتکل ها صندلی هارا یکی 25 سانت فاصله داده بودند. آنوقت آدم هایی که باید در این...

2

مقایسه ای اشتباه

چه دایره ی بزرگی است دایره ای که ما نقطه ای از محیط آن هستیم. چقدر دنیا هست که ما از آن بی خبریم. چه آدم های بدبختی هستند که ما نمی شناسیم و...

2

با دلی که از نور می نویسد

امیدوارم حرف دل مرا بخوانید و به دلتان بنشیند و نظرات خودتان را به من هدیه بدهید. اردادتمند. فرزانه فولادی کتاب را اینجا دانلود کنید: 9+

4

با سنگ چخماق آتش درست کنیم

عصر تکنولوژی آنقدرامور روزمره را، برای ما سهل و راحت کرده‌است که شاید هیچوقت به استفاده از روش‌های قدیمی فکر هم نکنیم. مثالش در روشن کردن آتش، ما امروزه با فشار یک فندک به...

8

آیا باید بمیریم؟

دانشمندی در تمام عمرش، تحقیق می کند و مقالات علمی نشر می دهد. تدریس می کند و حقایق علمی به اثبات می رساند. اما وقتی شناخته می شود که خبر فوت اش شنیده می...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس