بایگانی‌ ماهانه: مرداد 1401

2

بد نوشتن

جولیا کامرون در کتاب حق نوشتن می‌گوید: اگر فقط می‌توانستیم به خودمان اجازه‌ی “بد”نوشتن را بدهیم، بسیاری از ما به واقع بسیار خوب می‌نوشتیم. خیلی از اوقات اتفاق می‌افتد که از قید و بندهای...

1

دوره‌ی نوشتن برای آرامش

سلامی با عطر آرامش شناختن خود خویشتن کار ساده‌ای نیست. گاهی عمری از آدم می‌گذرد و هنوز اندرخم یک کوچه‌ی شناخت خودمان می‌ماند. خیلی از ما هنوز نمی دانیم وقتی زیاد غمگینیم و یا...

0

اگر……

اگر…… اگر من به خودم اعتماد کنم. اگر خودم را قبول داشته باشم. اگر به خودم سخت نگیرم. اگر به حرف دلم گوش بدهم. اگر به خودم فرصت دهم که حرف‌هایم را بزنم و...

12

از نوشتن بنویسیم

سلاماین دومین ایبوک یا کتاب مشترک من و دوستانم هست.من و دوستانم، با عشق، این کتاب را نوشتیم.می‌گویند:سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند.اگر نوشتن را دوست داشته باشید،حتما به دلتان خواهد نشست.و...

2

چرا عاشق نوشتن شدم

من ساکن کوی تنهایی بودم. درست مثل همه‌ی آدم‌های دیگر. می‌دانید که همه‌ی آدم‌ها تنها هستند و به عدد انسان‌ها تنهایی وجود دارد. این ادعا و توهم است اگر انسانی بگوید تنها نیست. درست...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس