دسته: یادداشت روزانه

0

انسان تنها

قصه‌ی تنهایی انسان، پایان ندارد. انسان در همیشه و هر مکان، تنها بوده و هست و خواهد بود. انسان حتی در بین انسانهای دیگر هم تنهاست. علت این ادعایم این است که به عدد...

0

این نیز بگذرد

سختیها سخت میگذرد اما میگذرد.مهم این است که روزهای سخت را تحمل کنیم تا شیرینی روزهای خوب را بیشتر حس کنیم.یادتان هست روزهای سخت قرنطینه را, که همه از هم جدا و درخانه‌هایمان زندانی...

0

این فقط ما هستیم

این فقط ما هستیمکه فیلم‌های ضد اعتقاد و ملیت‌ماندر جشنواره‌ی کن جایزه می‌گیرد.کدام کشور دیگری را پیدا می‌کنید اینچنین باشد؟ آمریکا یا اروپا؟و یا اهل جهود؟ آنجاها که مهد آزادی و آرامش است و...

0

در آغوش بهار

در آغوش مادر بهار بهار که می‌آید، چتری به رنگ سبز شاداب و کم‌رنگ، می‌کشد بر سر درخت.  و جشنواره‌ای از رنگ‌ها، توی باغچه، برپا می‌کند. در میان گلها.  بوی عطر گل‌ها در هوای...

0

پل

پل خواجو قصه می گوید . پل خواجو این روزها قصه می گوید . حالش خوبست . نفس می کشد . نفس عمیق . دوباره به حرف امده . چند وقتی بود ساکت بود...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس