بایگانی‌ ماهانه: بهمن 1400

0

اشتباه

مرد بازیگر روی صندلی نشست وپاهایش را روی هم انداخت.فاطمه دستهای کوچکش را لای موهایش کرد‌ ورو به من کرد و گفت: مامانی، چرا این آقاهه با کفش اومده تو اتاق؟نگاهش کردم و فقط...

2

شرم

در چهارچوب یکی از درها ایستاده بود. دستهایش را در بغل گرفته بود و به چهارچوب در تکیه کرده بود و ما را تماشا می کرد. بچه های مدرسه با سر و صدا و...

2

ضرر

وارد مغازه شدیم. مصمم و بدون شک و تردید، برای یک خرید. تحقیقاتمان را کرده بودیم. در فضای مجازی و با خواندن نظرات و گشت زنی در سایتهای مختلف.  دختری با ظاهری آراسته وسط...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس