دسته: دفتر شعر

3

دریا

دریا،فرصتی‌است اندکدریادست نیافتنی‌استدریابرای دل سپردن، دور استدریا برای نگاه کردن، نزدیکدریا دور استدریا تشنهدریا شوراستدریا دلش خون،خون بی‌رنگ است.دریا با آسمان،آبی است.دریا با آسمان آبی است.آن دورترهاآسمان دست در دست آسمان داردپیوندشان گلگوندریا دلش...

8

من یک زنم…

من یک زنم،یک زن ایرانی، که هویتم، در اندیشه‌ی من است نه در بدنم.من یک زنم زن شرقی, که ماهیتم، با افکارو شخصیتم نمایان میشود نه با موهای سرم.من میدانم، که جوهر وجودم، در...

0

مثل آتش زیر خاکستر

نمی شود که از تو ننوشتنمی شود یاد تو نبودمثل یک خاطره ی شیرینمثل یاد بهشتمثل بوی بهارمثل طعم شیرین یک شربت خنکهمیشه با منیو منمثل آتشی زیر خاکسترمثل غمی دیرینمثل یعقوب پیردر هوای...

0

ترانه

دلم ترانه می خواهدترانه ای شیرینبه رنگ‌پروانهبه خیسی بارانبه رنگ آفتاب زلال بهاربه رنگ عشق حقیقیبسان رنگین کمانرهسپار از یک قلببه قلب های دیگرو در سایه‌ی آن نقشدر پهنای آسمان آبیفرارابرهای سیاهفرار وهم و...

1

معاد اندیشه

در اندیشه ی من قیامتی برپا شده است.صور را اسرافیل نواختهو از صدای آن, هر گوشی می خراشد.جسدهای خشکیده و تکه پاره و چاک چاک اکنون برخاسته اندنالان و کشان کشان به حرکت در...

2

گندم زار

مثل تشنه ای در میان بیابان مثل گم شده در میان جنگل سیاه مثل یک خواب پریشان مثل کودک مادر گم کرده سرگردان حیران مثل یک نی نالان مثل ضجه ی باران مثل غم...

2

پاییز

در پاییز هم می توان جوانه زد در پاییز هم می شود  شکوفه کرد بهانه میخواهد جانا بهانه میخواهد پاییز هم می شود هوارا بهاری کرد دلت که بهاری شود بهانه هم نمی خواهد...

0

نور

آیینه های شکسته ایم قسمتی از نور خرد و نشسته ایم روبروی صاحب نور بی فروغیم و بی نوریم و در تاریکی دور بشویم اگر از سرچشمه ی آن نور آیینه شکسته ایم ,...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس