دسته: دفتر شعر

2

پاییز

در پاییز هم می توان جوانه زد در پاییز هم می شود  شکوفه کرد بهانه میخواهد جانا بهانه میخواهد پاییز هم می شود هوارا بهاری کرد دلت که بهاری شود بهانه هم نمی خواهد...

0

نور

آیینه های شکسته ایم قسمتی از نور خرد و نشسته ایم روبروی صاحب نور بی فروغیم و بی نوریم و در تاریکی دور بشویم اگر از سرچشمه ی آن نور آیینه شکسته ایم ,...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس