بایگانی‌ ماهانه: مرداد 1400

3

عاشورایی در کربلا

همیشه فکر می کردم طاقت ندارم . نمی توانم تحمل کنم و زیر بار این مصیبت قلبم خواهد گرفت و میمیرم . سینه ام تنگ می شود و نفسم بالا نمی آید و خواهم...

4

اینقدر با هم نزُکیم!

قدیم ها که کرونا نبود و خانواده ها و فامیل، دور هم جمع می‌شدند، گاهی بچه‌های فامیل که با هم بازی می‌کردند، سر اسباب‌بازی و یا هرچیز دیگری با هم دعوایشان می‌شد. حتی گاهی...

1

معاد اندیشه

در اندیشه ی من قیامتی برپا شده است.صور را اسرافیل نواختهو از صدای آن, هر گوشی می خراشد.جسدهای خشکیده و تکه پاره و چاک چاک اکنون برخاسته اندنالان و کشان کشان به حرکت در...

11

صدای بارون

چک چک چک چک صدای باران روی برگهای درخت گردو می آید. این صدا وقتی بیشتر نمود پیدا می‌کند که فیلم می‌گیرم و استوری می‌گذارم. آنوقت انگار این نم نم باران یک باران تند و...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس