بایگانی‌ ماهانه: بهمن 1399

0

هراس

ستونی از ماشین های نظامی وارد شهر می شوند. تانک هایی که از دودکش هایشان دود سیاهی بیرون می زند و هنگام حرکت صدایی وحشتناک از خود تولید می کنند و همانطور که رد...

0

یادت باشه

روی کاناپه دراز کشیده بودم و جزوه هایم دستم بود. هرچه نگاهشان می کردم چیزی نمی فهمیدم. چند بار پیامهای گوشی را چک کردم ولی بازهم حوصله ی مطالعه نداشتم. به ساعتم نگاه کردم،...

0

مقاومت

دارم خیاطی می کنم که به من حمله می کنی. ناگهان اتفاق نمی افتد از ساعتی قبل به من هشدار می دادی ولی من به هشدارت توجهی نمی کردم و به کارم ادامه می...

0

هنرمند

مامان میتونی لباس آناستازیا رو برام بدوزی؟ بله که میتونم. لباس سیندرلا رو چی؟ اونم میتونم سفید برفی؟ اِ مامان سربسرم میذاری. عزیزم همشو میتونم بدوزم. تو فقط انتخاب کن. مامان دوختنش سخت نیس....

0

ساعت شنی

به اطرافش نگاه می کند، همه جا تاریک و خفقان آور است. دودی سفید فضا را مبهم کرده است. تشخیص اشیاء مشکل است. تشخیص آدم ها هم همینطور. آدمهایی که جلویش راه می روند...

0

برچسب

برچسب من همه جا سرگردان هستم. توی هوا همیشه هستم.مثل اکسیژن. مثل پرنده در حال پروازم و کسانی که اهلش باشند خیلی راحت مرا می گیرند و چلپ می چسبانند به پیشانی کسی .البته...

0

ایگو

ایگوی کوچولو گرد و قمبلی دارد می چرخد و بازی می کند. جست و خیز می کند. بعد می نشیند و با چشمان امیدوارش میخکوب من می شود. نگاهی به او می کنم:” آخ...

0

جادوی چشمانش

خسته و کلافه ام. می نشینم پشت میز و دستهایم را می گذارم روی سرم. چشمهایم را می بندم و فشار می دهم شاید فشار عصبی ام از گوشه ی چشمم بزند بیرون. چشمها...

0

آب

آب آخرین کلامی که از دهانش بیرون می آید این است:آب آب آب…آب……….آب…….  بعد چندین بار با تمام بدنش از روی زمین کنده می شود و دوباره می افتد روی خاک خشک. هربار آنقدر...

4

گروووپ

از آشپزخانه وارد سالن می شود و می رود به طرف پنجره ای که رو به حیاط است. چشمش می افتد به عکس خودش توی شیشه. که بخاطر دوجداره بودن شیشه تصویری نامشخص با...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس