دسته: مقاله(جستار)

8

آیا باید بمیریم؟

دانشمندی در تمام عمرش، تحقیق می کند و مقالات علمی نشر می دهد. تدریس می کند و حقایق علمی به اثبات می رساند. اما وقتی شناخته می شود که خبر فوت اش شنیده می...

3

آبش را کم نکنید

زمانی که بچه بودیم، عصرها و بخصوص عصرهای طولانی تابستان، خیلی دیر می گذشت. به مادرمان می گفتیم که حوصله مان سر رفته و او می خندید می گفت: آبش را کم کنید تا...

3

چطور برگردیم؟

چطور برگردیم؟ بعضی روزها حالمان بد است از همه چیز خسته ایم. همه چیز برایمان یکنواخت و کسالت بار شده است. از دوستان خود و یا حتی از نزدیکانمان بی مهری دیده ایم. و...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس