بایگانی‌ ماهانه: مهر 1400

4

انسان و درخت

کتاب من 45 حال آدم بعد از بیشتر از چهل روز سروکله زدن با کرونا چطور باید باشد. بعد از دوهفته و یا بیشتر قهر کردن با لپ تاپ خاکهایش را پاگ کردم. چشمهایم...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس