بایگانی‌ ماهانه: مهر 1400

4

انسان و درخت

کتاب من 45 حال آدم بعد از بیشتر از چهل روز سروکله زدن با کرونا چطور باید باشد. بعد از دوهفته و یا بیشتر قهر کردن با لپ تاپ خاکهایش را پاگ کردم. چشمهایم...

2

رفیق مشتی

با اینکه صبح اول وقت بود اما هوا خیلی دم داشت.حتی شاخه های درخت‌های چنار هم از پس هرم آفتاب بر نمی‌آمدند. نفسش بالا نمی‌آمد. و هرلحظه می خواست ماسک را از روی صورتش...

1

بی دماغ

وارد مغازه شدیم و من سراغ رگال لباس ها رفتم و آنها را ورق زدم. او هم لی لی کنان دور رگال ها می چرخید. کیف مدرسه اش را که تازه برای ورود به...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس