بایگانی‌ ماهانه: خرداد 1401

0

تسبیح

تسبیحدورنمای آبشار را که دیدم، بی‌اختیار از کوه سرازیر شدم. مثل آبی که جاری بود. کوه تکه تکه بود و سنگی و از دل سنگ‌های شکافته، آب فوران می‌کرد و راهش را میان سنگها...

0

گلوله

«گلوله» آسمان شهر تهران قرمز تیره بود. به رنگ خون. هوا غبار آلود و صدای خش دار نفس‌های شهر خفه و گرفته به گوش می‌رسید.حکومت نظامی بود و سکوت وهم انگیزی همه‌ی شهر را...

0

شیطان

چند شبی بود که صداهای عجیبی در مجتمع مسکونی که در آن ساکن بودم به گوشم می‌رسید. این صداها را بخصوص شب‌ها که همه جا ساکت بود بیشتر و واضح تر می‌شنیدم. صدا شبیه...

0

محبوب منفور

محبوب منفورمارجل فی قلبین جوفینگرد نشسته بود روی زمین. چادرش با خاک یک رنگ شده بود. سفیدی روی سیاهی. زیر چانه‌اش، دوطرف چادر را گرفته بود و وسط مشتش، فشار می‌داد. آن یکی دستش...

0

رجعت

رجعتبا عجله وارد بانک شدم و به سراغ گیشه‌ی همیشگی دویدم. خم شدم و همانطور ایستاده گفتم: سلام آقای سرمدی خوبین؟ آقا یه مشکلی برام پیش اومده دستم به دامنت.جواب سلامم را با خنده...

0

سخنرانی

سخنرانی دستانم از کیسه‌های خرید کرده‌ام، پر است. میوه‌ها را روی زمین می‌گذارم تا بتوانم در را باز کنم، اما هندوانه همانطور با کیسه‌اش قِل می‌خورَد به طرف پلکان، می پرم و می‌گیرمش. وزیر...

0

این فقط ما هستیم

این فقط ما هستیمکه فیلم‌های ضد اعتقاد و ملیت‌ماندر جشنواره‌ی کن جایزه می‌گیرد.کدام کشور دیگری را پیدا می‌کنید اینچنین باشد؟ آمریکا یا اروپا؟و یا اهل جهود؟ آنجاها که مهد آزادی و آرامش است و...

0

مسئله‌ی مرگ

مرگ از دیدگاه چه کسی؟ وقتی از مرگ می‌پرسیم و نظری که در مورد آن داریم. دو دیدگاه را باید مد نظر داشته باشیم. اینکه مرگ از نظر چه کسی؟ از نظر کسی که...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس