بایگانی‌ ماهانه: خرداد 1401

2

شیطان

چند شبی بود که صداهای عجیبی در مجتمع مسکونی که در آن ساکن بودم به گوشم می‌رسید. این صداها را بخصوص شب‌ها که همه جا ساکت بود بیشتر و واضح تر می‌شنیدم. صدا شبیه...

0

رجعت

رجعتبا عجله وارد بانک شدم و به سراغ گیشه‌ی همیشگی دویدم. خم شدم و همانطور ایستاده گفتم: سلام آقای سرمدی خوبین؟ آقا یه مشکلی برام پیش اومده دستم به دامنت.جواب سلامم را با خنده...

0

سخنرانی

سخنرانی دستانم از کیسه‌های خرید کرده‌ام، پر است. میوه‌ها را روی زمین می‌گذارم تا بتوانم در را باز کنم، اما هندوانه همانطور با کیسه‌اش قِل می‌خورَد به طرف پلکان، می پرم و می‌گیرمش. وزیر...

0

این فقط ما هستیم

این فقط ما هستیمکه فیلم‌های ضد اعتقاد و ملیت‌ماندر جشنواره‌ی کن جایزه می‌گیرد.کدام کشور دیگری را پیدا می‌کنید اینچنین باشد؟ آمریکا یا اروپا؟و یا اهل جهود؟ آنجاها که مهد آزادی و آرامش است و...

0

مسئله‌ی مرگ

مرگ از دیدگاه چه کسی؟ وقتی از مرگ می‌پرسیم و نظری که در مورد آن داریم. دو دیدگاه را باید مد نظر داشته باشیم. اینکه مرگ از نظر چه کسی؟ از نظر کسی که...

0

سکوت لازم

*در سکوت می توان تمام صداهایی را که هرگز تابحال نشنیده بودی بشنوید. گاهی تلوزیون را برای ساعتی خاموش کنید. موزیک پلی نکنید. و رادیو را هم روشن نکنید. آنوقت گوش کنید. برای دقایقی...

4

کتاب‌درمانی

روزهای سختی بود، تابستان سال ۱۴۰۰. کرونا همه‌جا یکه‌تازی می‌کرد. و به هر خانه و کاشانه‌ای سرک کشیده بود . در هر بیمارستانی جاخوش کرده بود و خیال رفتن نداشت. من که در دوران...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس