دسته: 100 داستان

100 داستان داستانهایی است که قراره در مدت 150 روز بنویسم.
کارگاه 100 داستان شاهین کلانتری. مدرسه نویسندگی

0

شارژ باتری 100%

شارژ باتری 100درصد ازخانه بیرون می زند. دیرش شده خودش را به ایستگاه اتوبوس می رساند. صفی ممتد از مسافران تشکیل شده که یکی یکی سوار میشوند. نوبت به او نرسیده اتوبوس پر می...

0

تقصیر کی بود؟

تقصیر کیه؟ چراغ راهنمایی سبز بود و ماشینها حرکت می کردند. چراغ زرد شد. وراننده ی اول که حوصله نداشت پشت چراغ قرمز سه زمانه معطل بماند، گاز ماشین را فشار داد و سعی...

0

ساده و شیک

تصویرش که روی صفحه ی تلفن آمد مثل همیشه نبود. که مرتب و شیک باشد. آخر او توی فامیل معروف بود به شیک بودن. از بچگی خیلی فکر می کردم که معنی شیک بودن...

2

از اصلش محروم شدی

از اصلش محروم شدی اطراف خانه را خوب بررسی کرد. همه جا خلوت و تاریک بود.چندروزی بود گرد خانه می گشت و تحقیق می کرد. فهمیده بود گاهی ساکنان خانه  شبها برنمی گردند و...

0

پلی به سوی آسمان

پلی به سوی آسمان می خواهم داستان یک شهر را بگویم نه داستان یک آدم را. داستان آدم های محصور در یک شهر و نه داستان یک آدم رها و حیران. یک شهر که...

0

اسرارمگو2

اسرار مگو ۲ چه کسی با او اینکار را کرده بود؟ او با خودش عهد بسته بود تا زنده است داستانهایش را منتشر نکند. از آنها سخت محافظت می کرد. مثل گنجی در پستوی...

6

اسرار مگو1

اسرار مگو در کمد مخصوصش را باز کرد. داخل کمد کشوهای متعدد خورده بود. کشویی باریک که گودی کمی داشت. چیزی شبیه فولدرهای ادارات. هرکدام رویش یک برچسب خورده بود و نامی رویش نوشته...

0

باهر سختی دو آسانیست

با هر سختی دو آسانی است زنگ در به صدا در آمد و وقتی در باز شد او در آستانه ی در ظاهر شد. دستهایش را باز کرد و سمت من دوید. منهم نشستم...

0

ستاره ی من

ستاره ی من چراغ راهنمایی قرمز شد. و ماشینها همه ایستادند. از آن چراغهای طولانی سه زمانه. مرد نگاهی به زن کرد. زن سرش را گذاشته بود به پشتی صندلی و از شیشه بیرون...

0

خانه ای که در دل است

خانه ای که در دل است علاقه ای که انسان به خانه اش دارد، حتما از اتفاقاتی است که در آن خانه برایش افتاده است . اما من می گویم به چیزهای دیگری هم...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس