دسته: جملات کوتاه

0

⏳⌛⏳این اتفاقات نیستند که زندگی مارا می سازند بلکه نگرش ما به اتفاقات است که نوع زندگی ما را مشخص می کند.🕯️🕯️🕯️🕯️برخورد با مشکلات زندگی از روی مقاومت و با پیش داوری و دید...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس